Opinie o Nas
Język / Language
Select the language version of the shop
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin

Sklep internetowy
prowadzony jest przez
Mirage Hobby Adam Zieliński
NIP 951-005-6375

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tynieckiej 36
02-621 Warszawa

Sklep stacjonarny:

Mirage Hobby Shop (sklep stacjonarny)
Powsińska 42/44
Warszawa

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie miragehobbyshop.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
c. Ustawa Kodeks Cywilny
d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej miragehobbyshop.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
b. Mirage Hobby lub Sprzedawca - Mirage Hobby Adam Zieliński z siedzibą w Warszawie przy ul. Tyniecka 36, NIP: 9510056375, REGON: 002165076 , będąca właścicielem Sklepu;
c. Klient - podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
e. Towar lub Towary – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
f. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;
g. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a Mirage Hobby,
h. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
i. Rejestracja – utworzenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie, ułatwiającego składanie Zamówień;
j. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
k. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,
l. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;
m. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
n. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
o. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,
4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2
Składanie Zamówień
1. Możecie Państwo, jako Klienci Sklepu, złożyć Zamówienie w Sklepie korzystając ze swojego Konta Klienta lub też bez potrzeby rejestracji, wypełniając formularz Zamówienia (tzw. Koszyk).
2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Jeżeli Towar ma wadę, przysługują Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym, o czym piszemy także niżej.
4. Możemy prowadzić okresowo lub jednorazowo akcje rabatowe i promocyjne wobec wybranych przez nas Klientów lub grupy Klientów. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.
5. W celu złożenia Zamówienia dokonujecie Państwo wyboru Towarów oraz określacie ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Państwa Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.
6. Aby zrealizować prawidłowo Państwa Zamówienie i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, potrzebujemy następujących Danych:
◦ imię i nazwisko Klienta,
◦ adres dostawy,
◦ numer telefonu,
◦ adres e-mail.
7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych będziemy próbowali się z Państwem skontaktować, w celu weryfikacji Danych.
8. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia powinni Państwo kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Państwa Towary.
9. Po wysłaniu do nas Zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Prosimy o kontakt, jeżeli nie otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem zamówienia.
10. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której Mirage Hobby zobowiązane jest dostarczyć wybrane przez Państwa Towary, a Państwo zobowiązani jesteście do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
11. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, przelewu internetowego, korzystając z aplikacji szybkich przelewów internetowych albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, rozpoczniemy realizację Zamówienia po otrzymaniu od Państwa płatności. W takim wypadku prosimy o dokonanie płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od nas potwierdzenia zawarcia Umowy, gdyż przez ten czas zarezerwujemy dla Państwa wybrane w Zamówieniu Towary. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, sklep ma prawo je anulować. Więcej informacji o sposobie płatności znajdziesz w § 4 poniżej.
12. Mirage Hobby może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy zawartej przed powyższymi zmianami.
13. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i nie będziemy w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, będą mogli Państwo odstąpić od zawartej Umowy a my niezwłocznie zwrócimy zapłacone: Cenę i Koszty dostawy (jeżeli zostały poniesione).
14. Mirage Hobby umożliwia także złożenie zamówienia drogą mailową na adres biuro@miragehobbyshop.pl lub telefonicznie pod numerem 22 8587087. Dla tego typu zamówień obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

§3
Konto
1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta nie musicie Państwo każdorazowo podawać Danych, a także macie możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 7 poniżej.
2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.
3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Powinniście Państwo podać w szczególności następujące dane:
◦ imię i nazwisko,
◦ adres e-mail,
◦ numer telefonu,
◦ hasło.
4. Prosimy o podanie poprawnych, prawdziwych Danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane Zamówienia.
5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.
6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
7. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwi Państwu w szczególności:
◦ składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),
◦ przeglądanie historii zakupów Klienta,
◦ monitorowanie stanu złożonych Zamówień,

8. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Można także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:
◦ adres,
◦ numer telefonu,
◦ data urodzenia,
◦ w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§4
Płatności
1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności,
2. W zakresie płatności z góry(przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
a. płatność za pośrednictwem operatora płatniczego (Shoper Płatności) –podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;
b. płatność przelewem elektronicznym – opłata za zamówienie za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku z jednego z wybranych banków: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Smart Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank;
c. płatność z konta PayPal - opłata za zamówienie za pomocą przelewu z konta PayPal lub karty z nim skonfigurowanej;
d. płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
e. przelew na rachunek firmowy Mirage Hobby – opłata za zamówienie na poniższy rachunek firmowy:
Mirage Hobby
Tyniecka 36, 02621 Warszawa
Numer konta: 78 2490 0005 0000 4600 4549 4253
Prosimy wpisać numer zamówienia jako tytuł przelewu.

3. W zakresie płatności za pobraniem (tylko wysyłka Standard na terenie UE) – opłata za zamówienie następuje w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.
4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a),b), c) oraz d) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (Shoper płatności lub PayPal) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora wymaga dokonania rejestracji w wybranym serwisie płatniczym.
5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Mirage Hobby bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego.
6. Płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej) mogą być dokonywane poprzez płatność gotówką dla kuriera dla Zamówień realizowanych przez firmę kurierską.
7. Mirage Hobby akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja akceptowanych o metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.
8. Mirage Hobby nie pobiera dodatkowych płatności za wybraną przez Ciebie formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez Mirage Hobby.
Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.
§5
Dostawa
1. Towar zakupiony w sklepie miragehobbyshop.pl dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.
3. W Mirage Hobby proponujemy następujące opcje dostawy:
a. kurier InPost:
▪ Dostawa jest DARMOWA dla wszystkich zamówień powyżej 300 zł. Koszt dostawy dla zamówień poniżej 300 zł jest opisany w zakładce "Koszty Dostawy".
▪ Dostawa realizowana jest na terenie całej Polski
▪ Za pobraniem koszt 13,00 zł (nie obowiązuje płatność za pobraniem przy zamówieniach powyżej 300 zł)

b. Paczomat InPost:
▪ Dostawa jest DARMOWA dla wszystkich zamówień powyżej 300 zł. Koszt dostawy dla zamówień poniżej 300 zł jest opisany w zakładce "Koszty Dostawy".
▪ Dostawa realizowana jest na terenie całej Polski
▪ UWAGA! W przypadku, gdy wielkość zamówienia przekroczy największy możliwy gabaryt, wówczas zostaje wysłana przez kuriera InPost.

c. Kurier DHL:
▪ Dostawa Standard realizowana jest na ternie całej Polski
▪ Koszt 17,00 zł
▪ Za pobraniem koszt 22,00 zł (nie obowiązuje płatność za pobraniem przy zamówieniach powyżej 300 zł)

4. Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie podanym w procesie składania Zamówienia. Oraz na stronie sklepu w Koszyku zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od naszego partnera rozliczeniowego.
4a. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5. W przypadku Towarów, którymi dysponujemy na bieżąco, mających status:
"Wysyłka w: 24 godziny", czas doręczenia Towarów nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia wysyłki.
6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów otrzymują Państwo w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.
7. Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (biuro@miragehobbyshop.pl) lub telefonicznie (22 8587087).
8. WAŻNE! W przypadku nie dokonania pełnej płatności za Zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Informację o odstąpieniu od umowy poprzedzona jest mailowym przypomnieniem do uiszczenia opłaty za Zamówienie pod rygorem anulowania Zamówienia.
§6
Odstąpienie od Umowy
1. Jeżeli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Mirage Hobby Shop, Powsińska 44, 02-903, Warszawa.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który zostanie Państwu dostarczony wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: biuro@miragehobbyshop.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Towary, co do których następuje odstąpienie od Umowy, należy odesłać na następujący adres pocztowy: Mirage Hobby Shop, Powsińska 42/44, 02-903, Warszawa. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Mirage Hobby zwraca Państwu koszt zakupionego towaru oraz koszty dostawy do Klienta wybrane podczas składania zamowienia (Standard lub Premium). Zwrot tych kosztów nastepuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
8. Mirage Hobby nie ponosi kosztów wysyłki towaru od Klienta do siedziby "Sprzedawcy". Koszty zwrotu towaru ponoszone są przez "Kupującego" - zwroty przesłane na koszt "Sprzedawcy" nie będą przyjmowane.
9. Zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE) ZWROT NASTĘPUJE NA NUMER KONTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od